Yönetmelikler ve Dilekçeler

Yönetmelikler

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi (04.06.2018 tarih ve 496/4263) 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Dilekçeler

Sınav sonucuna itiraz için dilekçe örneği

Soyadı değişikliği ile ilgili dilekçe örneği

Ücret İadesi dilekçe örneği

Yazdır