Yönetmelikler ve Dilekçeler

Yönetmelikler

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (12/09/2013-28763)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Dilekçeler

Sınav sonucuna itiraz için dilekçe örneği

Soyadı değişikliği ile ilgili dilekçe örneği

Ücret İadesi dilekçe örneği

Yazdır