BAS Tanıtım

BAS
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
İletişim

Bankacılık ve Sigortacılık Uzaktan Ön Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen bir programdır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde, mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki, teknik bilgilere de sahip, banka, sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Mezunları, finans, banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde görev yapabilmektedir. Eğitim süresi 4 yarıyıldan oluşup toplam 2 yıldır. Staj yapma zorunluluğu yoktur. Öğrenciler isterlerse kendi olanaklarıyla staj yapabilirler.
Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütüleceğinden dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak yeterlidir. Öğretim yılı içinde, bir dönemde her ders için biri ara, diğeri yarıyıl sonu olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. Bütünleme sınavı vardır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 
Öğrenciler isterlerse, normal eğitim süresi içinde başarısız oldukları dersleri, 12 krediye kadar olmak kaydıyla yaz döneminde alabilirler. Program öğrencileri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise Üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Bas + + + + +

Öğrenciler, dersleri, öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak derslerişlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri öğrenci işleri forumu, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarındayazışabilecekleri öğrenci forumu olmak üzere üç ayrı bölüm halindedir.

Yüz yüze dersler, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Dönem boyunca 2 hafta sonu bu olanak öğrencilere sağlanmaktadır. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretmeni tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.

Programdaki dersler zorunlu olup Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları tarafından verilmektedir.  Gerekli hallerde Ankara Üniversitesi'nin diğer fakülte ve yüksek okullarındaki öğretim elemanları da kimi derslerin yürütülmesinde görev almaktadır.

 

DönemDers KoduDers AdıÖğretim Görevlisie-posta adresi
BAS I. YarıyılBASATA105Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (BAS)Dr.Öğr. Üyesi Alper BAKACAKalper.bakacak[at]ankara.edu.tr
BAS I. YarıyılBASENF103Bilgisayara Giriş (BAS)Enformatik Bölümüdilekdogan85[at]gmail.com, mnumanoglu[at]gmail.com
BAS I. YarıyılBSU111Davranış Bilimleri ve İletişimDr. Öğr. Üyesi Özgür GÜLDÜoguldu[at]gmail.com
BAS I. YarıyılBSU105EkonomiDoç. Dr. Türkmen GÖKSELturkmen_goksel[at]yahoo.com
BAS I. YarıyılBSU113Genel İşletmeDr. Öğr. Üyesi M.Arcan TUZCUtuzcu[at]politics.ankara.edu.tr
BAS I. YarıyılBSU109Genel MatematikÖğr. Gör. Aytül DOĞANaytul.dogan[at]ankara.edu.tr
BAS I. YarıyılBSU107Hukukun Temel KavramlarıDr. Öğr. Üyesi Şafak Parlak BÖRÜsparlak[at]law.ankara.edu.tr
BAS I. YarıyılBSU103Sigortacılığa GirişÖğr. Gör. Murat ÖZBOLATozbolatmurat[at]hotmail.com
BAS I. YarıyılBSU101Temel Bankacılık BilgileriÖğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSUsskizilsu[at]hotmail.com
BAS I. YarıyılBASYDİ111Temel Yabancı Dil (BAS)Öğr.Gör. Hasan Satılmışoğlubekhasan[at]yahoo.com
BAS I. YarıyılBASTDİ111Türk Dili I (BAS)Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİhuseyin.ozcelebi[at]gmail.com
BAS III. YarıyılBSU201Banka İşlemleri ve UygulamasıÖğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSUsskizilsu[at]hotmail.com
BAS III. YarıyılBSU217Banka MuhasebesiÖğr. Gör. Murat ÖZBOLATozbolatmurat[at]hotmail.com
BAS III. YarıyılBSU207Finansal Hizmetlerin PazarlamasıÖğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSUsskizilsu[at]hotmail.com
BAS III. YarıyılBSU211Hayat Dışı SigortalarÖğr. Gör. Murat ÖZBOLATozbolatmurat[at]hotmail.com
BAS III. YarıyılBSU203İstatistikÖğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUTmca1970[at]hotmail.com
BAS III. YarıyılBSU209Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku BilgisiDr. Öğr. Üyesi Murat GÜRELmuratgurelauhf[at]gmail.com
BAS III. YarıyılBSU213Para Teorisi ve PolitikasıProf. Dr. Oya S. ERDOĞDUOya.S.Erdogdu.Birdane[at]ankara.edu.tr
BAS III. YarıyılBSU215Sosyal Güvenlik BilgisiDoç. Dr. Gülbiye YAŞARgulbiye[at]health.ankara.edu.tr
BAS III. YarıyılBSU205Uluslararası BankacılıkÖğr. Gör. Sabri Serkan KIZILSUsskizilsu[at]hotmail.com
BAS III. YarıyılBSU219Bürolarda Bilgisayar KullanımıÖğr. Gör. Dr. M. Cumhur AKBULUTmca1970[at]hotmail.com

 

YarıyılDersin KoduDersin AdıZ/STeorikUygulamaToplamUlusal KrediAKTS
IBSU101Temel Bankacılık BilgileriZ2...224
IBSU103Sigortacılığa GirişZ2...225
IBSU105EkonomiZ2...224
IBSU107Hukukun Temel KavramlarıZ2...224
IBSU109Genel MatematikZ2224
IBSU111Davranış Bilimleri ve İletişimZ2...224
IBSU113Genel İşletmeZ2...221
IATA105Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZ2...221
ITDİ111Türk Dili IZ2...221
IYDİ111Temel Yabancı Dil Z4442
IIIBSU201Banka İşlemleri ve UygulamasıZ2224
IIIBSU203İstatistikZ2223
IIIBSU205Uluslararası BankacılıkZ2223
IIIBSU207Finansal Hizmetlerin PazarlamasıZ2223
IIIBSU209Kıymetli Evrak ve Takip Hukuku BilgisiZ2223
IIIBSU211Hayat Dışı SigortalarZ4444
IIIBSU213Para Teorisi ve PolitikasıZ2223
IIIBSU217Banka MuhasebesiZ4444
IIIBSU2015Sosyal Güvenlik Bilgisi (Seçmeli)S2223
IIIBSU2019Bürolarda Bilgisayar Kullanımı (Seçmeli)S2223

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Programa ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 100 öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde 2017 YGS-6 puanı ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınacaktır. Bu program için özel koşullar 2017 Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzunda açıklanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (220 TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları,  Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır. 

A.Ü. Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, Gazi Paşa Mah. Milli Egemenlik Cad.No:222 Beypazarı/Ankara (06730)
(0312) 763 30 21-22 / 136-137
(0312) 763 30 24
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://bemyo.ankara.edu.tr/
 

 

Yazdır