TDS Tanıtım

TDS
Çalışma Kaynakları
Dersler
Öğrenci Seçimi ve Ücret
Dikey Geçiş
İletişim

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Ön Lisans Programı, ilk kez 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında öğretim hayatına başlayan; Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile eğitim öğretim faaliyetini sürdüren bir uzaktan öğretim Ön Lisans programıdır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ve tıbbi sekreterlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli sağlık elemanlarını yetiştirmektir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli bürolarda, arşivlerde dokümanların kaydedilmesi, sağlık kayıtlarının düzenli olarak saklanması ve hizmete sunulmasıyla ilgili işleri yaparlar ve “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar kamu ve özel hastanelerde, sağlık hizmeti üreten her türlü kurum ve kuruluşta ayrıca tıp kütüphaneleri ve yayınevlerinde görev yapabilirler.

Programın eğitim süresi iki yıldır. Dersler internete dayalı uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Dolayısıyla dersleri takip edebilmek için internet erişimli bir bilgisayara sahip olmak gerekmektedir. Programda ölçme değerlendirme amacı ile her bir ders döneminde bir ara, bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ayrıca her dönem sonunda bütünleme ve mezun durumda ancak başarısız en fazla üç dersi olan öğrenciler için üç ders sınavları bulunmaktadır.

Derslerin ara sınavları gözetimsiz olarak evde ya da herhangi bir yerdeki internet ortamında, final sınavları ise Ankara Üniversitesi tarafından belirlenen çeşitli merkezlerde, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde (bütünleme sınavı sadece Ankara'da) gözetimli yüz yüze oturumlar veya internet ortamında gözetimli elektronik sınav halinde yapılır. Bunun dışında bazı derslerin ara sınav yerine proje ödevi verilebilir. 

Bütünleme ve üç ders sınavları sadece Ankara Üniversitesi Keçiören Kampüsü’nde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yüz yüze oturumlar halinde yapılmaktadır.

Program öğrencileri, öğrencilik dönemleri süresince Ankara Üniversitesi öğrencilerinin; mezun olduklarında ise, üniversitemizin aynı alandaki yüz yüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahip olacaklardır. Bu programdan mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Daha detaylı bilgi için shmyo.ankara.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

# Çevrimiçi ders Web Konferans Ders videosu Forum Yüzyüze Dersler
Tds + + + + +

Merkezimiz tarafından kullanılmakta olan öğrenme yönetimi sistemi aracılığı ile öğrenciler, derslerini takip edebilir, öğretim elemanlarıyla iletişim kurabilir, duyuruları ve sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Forumlar aracılığı ile soru ve sorunları konusunda gerekli yardım ve teknik desteği alabilirler. 

Öğrenciler, dersleri, ders kitapları ya da öğrenim yönetimi sistemine yüklenmiş olan çevrimiçi içerikler aracılığıyla takip edebilmektedirler.

Web konferans aracılığı ile etkileşimli olarak dersler işlenmektedir. Web konferans, dersin öğretim elemanının görüntü ve sesinin öğrencilere ulaştırıldığı bir ortamdır.

Ders videoları, öğretim elemanının ders anlatımının kamerayla çekilerek öğrencilere bütünüyle gösterilebildiği bir başka ders anlatım yoludur.

Forumlar, üç ayrı bölüm halindedir. Öğrencilerin, öğrenci işleri ile ilgili sormak istedikleri konuları yazabildikleri forum, çözemedikleri teknik sorunlarını iletebilecekleri teknik forum ve yine kendi aralarında yazışabilecekleri öğrenci forumu.

Yüz yüze dersler ise, dersin öğretim elemanının örgün eğitimdeki gibi dersini sınıfta anlatmasıdır. Her dört dönem için dönem sonunda her dersin bir haftalık ders saati kadar yüz yüze eğitim planlanmaktadır. Yüz yüze eğitimler program koordinatörlüğü tarafından hafta sonları gerçekleştirmek üzere planlanır ve öğrencilere duyurulur. Yüz yüze dersler yalnızca Ankara’da Ankara Üniversitesi Keçiören Kampüsü’nde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır.

Bu kaynaklara ek olarak, kitap ve fasikül içerikleri ders eğitmenleri tarafından hazırlanmış olup, içerik ve müfredatla ilgili tüm soru ve sorunlarınızı ders eğitmenlerinize iletebilirsiniz. Almak istediğiniz kitabın ders öğretim elemanı tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olunuz. Ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Önlisans Programında 4 yarıyılda 120 AKTS kredilik zorunlu ve teorik ders bulunmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için bu derslere ek olarak her iki yılın yaz döneminde 30 iş günü yaz stajı yapması gerekmektedir.

Programdaki dersler, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun öğretim elemanları ve Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve diğer birimlerinden öğretim elemanlarının katkısı ile verilmektedir.

AKADEMİK KADRO (2016-2017 Güz Yarıyılı)

 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Ön Lisans Programına ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 100 SGK ve 100 YGSK olmak üzere 200 öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerin yerleştirilmesinde 2017 YGS-3 puanı ve Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulaması ilkeleri esas alınır. Bu program için özel koşullar 2016 OSYS Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzunda (Erişim) açıklanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (220 TL) öderler. Bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. 

 


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim/uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile olmaktadır. ÖSYM, adı geçen sınav sonrasında yerleştirme işlemlerini gerçekleştirir. Söz konusu sınavın tarihi ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinden alınabilir. 

ÖSYM 2016 DGS kılavuzuna göre, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunları, dikey geçiş sınavı ile üniversitelerin İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), İktisat (Açıköğretim), Kamu Yönetimi (Açıköğretim), Maliye (Açıköğretim), Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim), İşletme (Açıköğretim), Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümlerinde öğrenimlerine devam edebilirler (Erişim).

A.Ü Sağlık Hizmetleri MYO, Fatih Cad. No:197/A, Keçiören-Gazino/Ankara
(0312) 357 32 42
(0312) 380 48 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://shmyo.ankara.edu.tr/
 

Yazdır