Enformatik TYL Programı

Enformatik TYL
Dersler
Program Süresi ve Ücreti
Özel Öğrenci Alımı
İletişim
 

Kısaca Enformatik olarak ifade edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram hâline gelmiştir. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik, yapay zeka, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır. Enformatiğin uğraşı alanı, bu disiplinlerdeki sistemlerin içinde ve sistemler arasında bilgi akışını sağlıklı bir şekilde düzenlemektir. Bunun için de bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemleri kurulur. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Enformatik, bu sistemlerin kullanıldığı başta sağlık, hukuk, işletme, eğitim ve iletişim olmak üzere tüm disiplinlerde gereklidir.
 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri kavramları bir arada düşünüldüğünde, akla öncelikle uzaktan öğretim ve e-öğrenme gibi teknoloji destekli öğretme süreçleri gelmekle beraber, enformatik artık tüm bilim alanlarının vazgeçilmez bir boyutu haline gelmiştir. Sağlık, fen ve mühendislik, işletme, eğitim ve hukuk gibi farklı disiplinler düşünüldüğünde, bu disiplinlerin de artık bilişim teknolojileri ve süreçlerinden yararlanmakta olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı tamamen disiplinler arası bir oluşumdur.
 
Farklı alanların bilişim teknolojilerine dayalı olarak yürüttüğü çalışmalar, bu alanlarda çalışan insan gücü profilinin değiştiğini, gerek yöntem ve kuramların uygulanmasında, gerekse kuramların uygulamaya geçirilmesinde farklı donanımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda farklı alanlarda var olan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir. 
 
Bilgi çağında ve bilgi toplumlarında, kendi uzmanlık alanının yanı sıra bilişim teknolojileri konusunda yetişmiş bireylere ve bu konularda yapılacak araştırmalara çok büyük gereksinim duyulmaktadır. Özetle, bu donanıma sahip bireyleri yetiştirebilmek ve disiplinler arası araştırma çalışmalarını teşvik edebilmek amacıyla Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı farklı alanların lisans mezunları için toplumun gereksinimlerine yönelik farklı ve nitelikli uzmanların yetişmesine öncülük edecektir.
Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans programının başlıca hedefleri arasında aşağıda belirtilen öncelikler yer almaktadır.
 
✧ Farklı disiplinlere bilişim konusunda destek sağlayarak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde öncülük etmek
✧ Disiplinler arası konu alanları için nitelikli insan gücü yetiştirmek
✧ Disiplinler arası araştırma çalışmalarını yürütmek,  araştırma kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak
✧ Uygulamalı çalışmaların yürütülmesine olanak sağlayarak, disiplinler arası bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olmak
✧ Yurtdışında bilişim teknolojilerine yönelik kurumlar ile kısa dönemli öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri çerçevesinde işbirliği geliştirmek, bu kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek ve birlikte karşılaştırmalı araştırmalar yapmak 
 
Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Enformatik Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.
 
Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Fen Bilimleri Enstitüsünce yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünün web sayfasına http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Programa öğrenci alımları 2017-2018 Güz Döneminde başlayacaktır. 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı altında açılmış olan “Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır.  Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle öğrenme yönetimi sistemi (ÖYS) aracılığıyla e-öğrenim modeline göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. ÖYS üzerinde programın öğretim elemanlarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans-sanal sınıf yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler. 
 
Program süresince alınabilecek zorunlu ve seçmeli dersler aşağıda belirtilmiştir. 
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS Z/S
851501 Bilişim Sistemlerine Giriş 2 2 3 8 Z
851502 Yazılım Mühendisliği 2 2 3 8 Z
851507 İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi 2 2 3 8 Z
851504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 2 3 8 Z
851505 Problem Çözme Kavramları ve Algoritmalar 2 2 3 8 Z
  Dönem Projesi 0 2 1 10 Z
851506 Veri Yapıları 2 2 3 8 S
851503 Veritabanı Yönetim Sistemleri 2 2 3 8 S
851508 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 2 2 3 8 S
851509 Ses ve Görüntü İşleme Uygulamaları 2 2 3 8 S
851510 Bilgi Güvenliği ve Şifreleme 2 2 3 8 S
851511 Veri İletim Yönetimleri 2 2 3 8 S
851512 Akıllı Uzman Sistemler 2 2 3 8 S
851513 e-Öğrenme Teori ve Uygulamaları 2 2 3 8 S
851514 Web Tabanlı Yazılım Geliştirme 2 2 3 8 S
851515 Nesne Yönelimli Programlama 2 2 3 8 S
851516 Simülasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 8 S
851517 Yazılım Değerlendirme: Süreç ve Yöntemler 2 2 3 8 S
851518 Veri Madenciliği 2 2 3 8 S
851519 Bilgi Teknolojileri Yönetimi 2 2 3 8 S
851520 Mobil Uygulama Geliştirme 2 2 3 8 S
851521 Bulut Bilişim 2 2 3 8 S
T : Haftalık teorik ders saati
U : Haftalık uygulama ders saati
K : Dersin toplam kredi saati
Z/S : Zorunlu/Seçmeli dersler
Programın eğitim süresi en az 3 yarıyıldır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Tezsiz Yüksek Lisans düzeyinde 10 ders ve dönem projesi olmak üzere minimum 90 AKTS'nin tamamlanması gerekmektedir. Bu 10 dersten 5 tanesi zorunlu, diğer 5 tanesi ise seçmeli dersler arasından seçilerek program tamamlanabilir. 
 
Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise diğer bir seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 10 AKTS’lik dönem projesi kapsamında bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.
 
Enformatik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına 150.00 TL ’ dir. Öğrenciler bu ücrete ek olarak kayıt yenilenen ve ders seçilen her dönem için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda iki eşit taksit halinde “ders materyal ücreti” (her dönem için 350.00 TL) öderler. Bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde TR22 0001 5001 5800 7305 5140 97 numarasına öğrenci numaranızı belirterek ödeyebilirsiniz. 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Anabilim Dalı Enformatik Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası A Blok 6.Kat Tandoğan Yerleşkesi 06500 Beşevler/ANKARA
+90 (312) 215 90 01 / 6383 – 6384
(0312) 863 06 89
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
http://enformatik.ankara.edu.tr

 

Yazdır